ЗА ДАЛИА

ЗА ДАЛИА

За

ДАЛИА

Инспирацијата  е од прекрасниот цвет именуван Далиа, кој ја симболизира љубоната врска меѓу двајца луѓе. Ова цвеќе е и симбол на вечна љубов, убавина, добрина, посветеност и достоинство. Во зависност од бојата на цветот, контекстот и културата, далиите симболизираат теми на славење, врски и издржливост.Токму затоа Далиите се и вообичаени свадбени цвеќиња, не само поради нивното симболично значење туку и поради нивниот изглед.