РЕСТОРАН

РЕСТОРАН

Ресторан

ДАЛИА

Ресторан Далиа ќе излезе во пресрет на сите ваши потреби, со цел секој гостин да добие мени со својот тип на исхрана. Ресторанот има капацитет за 400 гости. Летната тераса има капацитет за 160 гости за седење и 250 гости за стоење.

 

Sub-Ресторан

Свадбени

МЕНИА

Sub2-Ресторан

.